• Kompletná ponuka výpočtovej a kancelárskej techniky
  • Počítače, notebooky, tlačiarne, spotrebný materiál ...
  • Široký sortiment - viac ako 20 000 položiek
  • Rýchle dodávky - spravidla do 24 hodín
  • Individuálny prístup
  • Servis a opravy PC a notebookov
  • Inštalácie softvérov, odvírovanie PC staníc, záchrana a záloha dát
  • Čistenie a údržba PC a notebookov( prehrievanie, hlučnosť )
  • Návrh a realizácia počítačových sietí, metalických, optických a bezdrôtových
  • Oprava poškodených PC sietí - výmena rozvodov, meranie
Cenník servisných služieb
Cenník prác na našej prevádzke:
Hodina odbornej servisnej práce bez DPH: 25,00 EUR
Hodina odbornej servisnej práce s DPH: 30,00 EUR
Servisná práca sa účtuje po každej začatej polhodine. t.j min 0,5h servisnej práce.

Cenník prác mimo našej prevádzky( výjazd k zákazníkovi ):
Hodina odbornej servisnej práce bez DPH: 25,00 EUR
Hodina odbornej servisnej práce s DPH: 30,00 EUR
Dopravné náklady BA bez DPH: 10,00 EUR
Dopravné náklady BA s DPH: 12,00 EUR
Pri výjazde k zákazníkovi sa účtuje min. 1 hod servisnej práce + dopravné náklady + náklady na parkovanie( pokiaľ sa platia ).
Nasledne sa servis účtuje po každej aj začatej polhodine.

Diagnostika poruchy na našej prevádzke:
Analýza poruchy PC cena bez DPH: 12,50 EUR
Analýza poruchy PC cena s DPH: 15,00 EUR

Analýza poruchy notebook cena bez DPH: 25,00 EUR
Analýza poruchy notebook cena s DPH: 30,00 EUR